Κατηγορίες

Πιστοποιήσεις

Τα φυσικά χρώματα AURO (auro.com) πλήρουν όλες τις προδιαγραφές περί πτητικών ουσίων της οδηγίας της Ε.Ε.2004/42.
Επίσης πιστοποιούνται από διάφορους ανεξάρτητους πιστοποιητικούς οργανισμούς και ινστιτούτα όπως το Okotest το Warentest, το NaturePlus,το Climate Neutral Group,το Χημικο Ινστιτουτο Ανόβερου κλπ.